pl 880-830-901 601-785-522
·
adlo@adlegaloffice.com
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Wyjątkowy problem? Napisz do nas!

Prawo bankowe

Świadczymy pomoc skierowaną do kredytobiorców w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF i innych walut obcych. W oparciu o nowatorskie metody, dochodzimy roszczeń z tytułu nadpłaconych rat kredytowych, nieważności zawartych umów kredytu oraz z zakresu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW). Uzyskujemy zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania sądowego. Prowadzimy postępowania reklamacyjne wobec banków i wszczynamy postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Pomagamy klientom, wobec których wszczęto już egzekucję, zajmujemy się pozbawieniem wykonalności Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE). Analizujemy treść umów kredytu/pożyczki zawartych z bankami i innymi instytucjami finansowymi pod kątem zawarcia w nich niedozwolonych postanowień umownych bądź możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego i dobieramy odpowiednią drogę dochodzenia roszczeń na rzecz Klientów. Pomagamy w usunięciu z BIK oraz systemu Bankowy Rejestr niekorzystnych i nierzetelnych wpisów dot. historii kredytowej Klienta.

Metodologia działania

1. Analiza sytuacji prawnej i faktycznej Klienta

2. Pomoc w uzyskaniu dokumentacji z Banku oraz jej interpretacja

3. Zgłoszenie reklamacji do banku/instytucji finansowej i reprezentacja w postępowaniu reklamacyjnym

4. Przygotowanie pozwu, wniosku o zabezpieczenie roszczeń Klienta oraz prowadzenie sprawy przed Sądami we wszystkich instancjach

5. Pomoc w przeprowadzeniu skutecznej egzekucji zasądzonych należności

Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

+48 880-830-901

+48 601-785-522

adlo@adlegaloffice.com  Pon – Pt 09:00-17:00

 

Ptrzebujesz pomocy prawnej?

Zadzwoń teraz :
+48 880-830-901
+48 601-785-522

adlo@adlegaloffice.com
·  Pon – Pt 09:00-17:00

Przesyłając e-mail na adres mailowy Kancelarii potwierdzają Państwo, że zapoznaliście się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej adlegaloffice.com