pl 880-830-901 601-785-522
·
adlo@adlegaloffice.com
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Wyjątkowy problem? Napisz do nas!

Działalność lecznicza

Wsparcie na wszystkich etapach wdrażania/aktualizacji procedur wewnętrznych w podmiocie leczniczym, zgodnie z przepisami branżowymi i normami etycznymi.

Metodologia działania

1. Analiza aktualnej sytuacji prawnej Klienta

2. Weryfikacja procedur wewnętrznych oraz sposobów działania personelu medycznego pod kątem bezpieczeństwa prawnego i zgodności z aktualnymi przepisami

3. Przeprowadzenie audytu/ocena ryzyka i przygotowanie propozycji działania zgodnie z założeniami Klienta

4. Wsparcie na wszystkich etapach wdrażania/aktualizacji procedur wewnętrznych w podmiocie leczniczym, zgodnie z przepisami branżowymi i normami etycznymi

5. Reprezentacja podmiotów medycznych w sporach z instytucjami i osobami fizycznymi, w tym m. in. przeciwko NFZ dot. rozliczenia zakontraktowanych świadczeń medycznych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym

6. Reprezentacja podmiotów medycznych w postępowaniach z udziałem ZUS oraz Rzecznika Praw Pacjenta

Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

+48 880-830-901

+48 601-785-522

adlo@adlegaloffice.com  Pon – Pt 09:00-17:00

 

Ptrzebujesz pomocy prawnej?

Zadzwoń teraz :
+48 880-830-901
+48 601-785-522

adlo@adlegaloffice.com
·  Pon – Pt 09:00-17:00

Przesyłając e-mail na adres mailowy Kancelarii potwierdzają Państwo, że zapoznaliście się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej adlegaloffice.com