pl 880-830-901 601-785-522
·
adlo@adlegaloffice.com
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Wyjątkowy problem? Napisz do nas!

Prawo handlowe i gospodarcze

Obsługa korporacyjna obejmuje w szczególności doradztwo transakcyjne oraz bieżące doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych. Podmiotom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej oferujemy wsparcie przy wyborze optymalnej struktury organizacyjno-prawnej, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności, z zastosowaniem korzystnych rozwiązań podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nadzorujemy proces rejestracji spółek prawa handlowego (tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych) przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz innymi organami i instytucjami prawa administracyjnego (w szczególności w przypadku podmiotów medycznych). Opracowujemy projekty umów i niezbędnych dokumentów wewnętrznych (statutów,  regulaminów, uchwał) oraz pozostałych dokumentów koniecznych do funkcjonowania podmiotu w obrocie prawnym.

Podmiotom już istniejącym na rynku zapewniamy bieżące doradztwo prawno-biznesowe, w tym  pomoc organom spółek i wspólnikom/akcjonariuszom w przeprowadzaniu wymaganych przez prawo zgromadzeń/posiedzeń oraz formułowaniu aktów prawa wewnętrznego. Przeprowadzamy procesy optymalizacji funkcjonowania działaności biznesowej w środowisku prawnym i podatkowym dostosowane do potrzeb Klienta poprzez transformacje podmiotowe, obejmujace przekształcenia (w tym jednoosobowej działaności gospodarczej w spółkę prawa handlowego), podziały, połączenia, aport przedsiębiorstwa, likwidacje. Przygotowujemy stosowne dokumenty niezbędne do sprawnego przeprowadzenia powyższych procesów oraz reprezentujemy podmioty przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie zgłaszania zaistniałych zmian danych. Dokonujemy audytów pod kątem zgodności działań z obowiązującym prawem (due diligence) oraz proponujemy wdrożenie stosownych zmian.  Zapewniamy wsparcie w negocjacjach z kontrahentami oraz dochodzimy roszczeń od nierzetelnych kontrahentów, również w postępowaniu transgranicznym.

Metodologia działania

1. Analiza aktualnej sytuacji prawnej Klienta

2. Mapowanie procesów biznesowych u Klienta

3. Przeprowadzenie audytu/ocena ryzyka i przygotowanie propozycji działania zgodnie z założeniami Klienta

4. Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania

Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

+48 880-830-901

+48 601-785-522

adlo@adlegaloffice.com  Pon – Pt 09:00-17:00

 

Ptrzebujesz pomocy prawnej?

Zadzwoń teraz :
+48 880-830-901
+48 601-785-522

adlo@adlegaloffice.com
·  Pon – Pt 09:00-17:00

Przesyłając e-mail na adres mailowy Kancelarii potwierdzają Państwo, że zapoznaliście się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej adlegaloffice.com